ELBOX | PL | Corporate

21 Grudnia, 2021

Grudzień zawsze jest miesiącem podsumowań i czasem zaplanowania działań na następny rok. Film wizerunkowy, pokazujący nam działalność naszej firmy, może być świetną opcja do wykorzystania pod te właśnie czynności.

Filmy wizerunkowe czy też promocyjne pozwalają pracownikom, klientom zrozumieć i przedstawić działalność, misje, cele ale wizje firmy. Ta forma prezentacji, staje się też reklamą. Mamy wiele możliwości ukazania tego, co robi dane przedsiębiorstwo oraz dajemy możliwość zajrzenia naszym klientom za kulisy pracy nad produktem/ usługą która od nas nabywają.

W naszym projekcie dla Elbox, wykorzystaliśmy ujęcia klasyczne, ujęcia dronowe, animacje 2d oraz animacje 3d - dzięki temu film stał się zwięzłym przekazem wielu informacji, ale też przedstawienie i kompozycja daje odpowiedni oddech i możliwość zapoznania się z przekazem przez klientem.